Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
55
3
Vælg fanen [Print photo].
4
Foretag layout- og billedtekstindstillingerne.
Menupunkt
Beskrivelse
Preview
Der vises en forhåndsvisning af udskriften med de angivne 
indstillinger. 
Layout
Vælg mellem tre layoutmønstre.
Layout 1:
Normal udskrivning
(ingen margener er afhængige af printeren)
Layout 2:
Layoutudskrivning
Layout 3:
Flersideudskrivning
(udskrivning af ét billede på flere sider)
Images per page
På listen kan du vælge det antal billeder, du vil udskrive på én side.
Multi-page printing 
Vælg antal opdelinger pr. side på listen.
Allocating images
Vælg behandlingsindstillingerne på listen, hvis udskriftsområdet og 
billedstørrelsen er forskellige.
No trimming (ingen beskæring):
Billedet overskrider ikke udskriftsområdet.
Trimming (beskæring):Hele udskriftsområdet anvendes, og enhver del, 
som overskrider udskriftsområdet, slettes.
Position
På listen kan du bestemme placeringen af billedet i udskriftsområdet.
Space (Vertical)/Space 
(Horizontal)
Indstiller den lodrette og vandrette plads i mm.
Fit to page (tilpas til siden)
Denne indstilling anvendes til at udnytte udskriftsområdet optimalt. 
Markér dette, hvis du eventuelt vil rotere billedet 90° for at tilpasse det 
til udskriftsområdet, før det udskrives.