Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
56
5
Klik på [OK].
Udskrivningen starter.
Print Shooting Date and Time
Anvendes til at angive indstillingerne for indfotografering af dato 
og klokkeslæt.
Position
: Anvendes til at bestemme placeringen af dato- og 
klokkeslætsangivelsen.
Font
: Vælg en skrifttype på listen. Standardindstillingen er 
standardsystemskrifttypen.
Print Time
: Vælg mellem indstillingerne Do Not Print (standard) 
eller Print (HH:MM, kun 24-timers format).
Separator
: Indstiller adskillere i teksten.
Format
: Indstiller datoformatet.
Text color
: Anvendes til at indstille skrifttypefarven.
Size
: Vælg en skrifttypestørrelse på listen.
Printer 
Navnet på den printer, der skal anvendes, vises her.
• Billedstørrelsen beregnes automatisk ud fra margenerne, pladskravene og antal billeder.
• Orienteringen af dato/klokkeslæt afhænger af billeddataene (kun Windows). 
Udskriftspositionen har en relativ placering i forhold til billeddataene.
• Klik på [Page Setup] for at foretage sideindstillingerne. (s.57)
• Klik på knappen [Printer Settings] for at foretage sideindstillingerne. (s.58)
Menupunkt
Beskrivelse