Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
57
Funktionen Page Setup indstiller printerfunktionerne såsom margener, 
toptekster/bundtekster og antal kopier.
1
 Vælg [Page Setup] på menuen [File] i vinduet PENTAX PHOTO Browser 
2.1, eller klik på [Page Setup] i dialogboksen [Print].
Dialogboksen [Page Setup] vises.
2
Foretag indstillingerne.
Sideopsætning
Menupunkt
Beskrivelse
Margins
Left, Right, Upper, 
Lower
Standardindstillingen er 25 mm til hver side.
Header/Footer
Standardindstillingen er 15 mm fra top- og bundkant.
Number of copies
Angiver det antal kopier, der skal udskrives.
Header/
Footer
Text
Indtast den top-/bundtekst, der skal udskrives.
Insert Page Number Når dette afkrydsningsfelt markeres, indsættes [#Page number] 
ved markørens placering i tekstfeltet.
Insert Number 
of Pages
Når dette afkrydsningsfelt markeres, indsættes [#Number of pages] 
ved markørens placering i tekstfeltet.
Position
Indstiller placeringen af top-/bundtekst. Vælg mellem Do Not Print 
(Default), Align left, Align center og Align right.
Font
Vælg en skrifttype på listen. Standardindstillingen er 
standardsystemskrifttypen.
Size
Vælg en skrifttypestørrelse på listen. Standardindstillingen er 
10 punkter.