Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
59
2
Foretag indstillingerne.
3
Klik på [OK].
Printeropsætningsindstillingerne er nu angivet.
Menupunkt
Beskrivelse
Name
På listen kan du vælge den printer, du vil anvende.
Klik på [Network] for at vælge en printer på netværket.
Klik på [Properties] for at foretage avancerede printerindstillinger.
Paper
Size
Vælg papirstørrelse.
Source
Vælg papirindføringsmetode.
Orientation
Indstiller udskriftsorienteringen. Vælg [Portrait] eller [Landscape].