Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
61
Indstillinger for fanen [General]
På fanen [General] kan du ændre startindstillingerne for PENTAX PHOTO Browser 2.1.
Menupunkt
Beskrivelse
Folder at Startup
Brug følgende fremgangsmåde til at vælge den mappe, som skal 
åbnes, når du starter programmet.
Last folder used:
Åbner den mappe, som sidst blev anvendt i PENTAX 
PHOTO Browser 2.1. 
Desktop:
Åbner Skrivebordet. 
Always use this folder:
Klik på [Browse] for at angive en mappe.
Status at Startup
Indstiller status for PENTAX PHOTO Browser 2.1.
Status at last exit:
Næste gange PENTAX PHOTO Browser 2.1 åbnes, 
anvendes indstillingerne fra den sidste session.
Default:
Standardskærmbilledet vises.
Show Splash Screen at Startup
Indstiller Splash-skærmen, når PENTAX PHOTO Browser 2.1 åbnes.
On
: Splash-skærmen vises.
Off
: Splash-skærmen vises ikke.
Splash-skærmen er det titelskærmbillede, der 
vises, når PENTAX PHOTO Browser 2.1 åbnes.