Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
62
Indstillinger for fanen [View]
På fanen [View] kan du skifte indstillinger for vinduet Main Image View.
Menupunkt
Beskrivelse
Image Data Pane Height
Indstiller højden på billeddataruden, som vises, 
når hovedbilledvindue åbnes.
Last size specified :
Indstiller højden på billeddataruden til at være den samme 
som den højde, der var indstillet, sidst hovedbilledvinduet var 
åbent.
Auto : Højden 
justeres 
automatisk.
Fixed  : Antal linjer kan angives.
Main Image Window Size
Indstiller hovedbilledvinduets størrelse.
Last size specified :
Åbner hovedbilledvinduet i den størrelse, der sidst 
var angivet.
Default
: Åbner vinduet i standardstørrelse.
Set size
: Angiver hovedbilledvinduets størrelse i pixel.