Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
63
Showing Multiple Images
Hvis der vælges flere billeder i miniaturebilledruden, skal du vælge 
visningsmetoden i hovedbilledvinduet.
Single window :
Billederne vises i ét hovedbilledvindue. Klik på symbolerne 
 på værktøjslinjen til hovedbilledvinduet for at
skifte billedvisning.
Separate window :
Billederne vises i flere hovedbilledvinduer.
Main RAW File Image
Indstiller visningen, når der åbnes en RAW-billedfil.
Simple display :
De komprimerede billeddata i RAW-billedfilen vises. 
Billeddataene vises hurtigere, men til gengæld er 
billedkvaliteten forringet pga. den høje komprimeringsgrad. 
Derfor anbefales det ikke at anvende denne funktion til at 
kontrollere billeddetaljer.
Auto RAW display : 
De faktiske RAW-data vises. (Full Auto Processing)
Size (Ratio) :
Du kan vælge mellem [1:4], [1:2] eller [Life size] for 
behandlingsforholdet for Auto RAW display. Hvis du lægger 
vægt på hastighed, skal du vælge [1:4]. Hvis du lægger vægt 
på kvalitet, skal du vælge [Life size].
Menupunkt
Beskrivelse