Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
64
Indstillinger for fanen [Frame Advance]
På fanen [Frame Advance] kan du skifte indstillinger for hovedbilledvinduet.
Menupunkt
Beskrivelse
View Attributes to Maintain
Vælger de attributter, der skal fastholdes under billedvisningen. 
Du kan vælge flere attributter.
Zoom : Visningsforstørrelsesgraden 
fastholdes.
Position
: Placeringen fastholdes.
Direction
: Retningen fastholdes.
View Order
Vælger rækkefølgen for billedvisningen.
Diasshowet vises i samme rækkefølge.
Vælg mellem nedenstående indstillinger.
File name
: Billederne vises i henhold til filnavn.
Shooting date/time : Billederne vises i henhold til 
optagedato/klokkeslæt.
File date/time
: Billederne vises i henhold til fildato/-klokkeslæt.