Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
65
Indstillinger for fanen [Slideshow]
På fanen [Slideshow] kan du skifte indstillinger. (s.49)
Menupunkt
Beskrivelse
Slideshow Settings
Indstiller mønsteret ved afspilning af diasshow.
Single window:
Viser diasshowet i et enkelt vindue.
Dual window:
Viser diasshowet i to vinduer (primært og sekundært vindue).
Single full screen:
Fuldskærmvisning af diasshowet på én skærm.
Dual full screen:
Fuldskærmvisning af diasshowet på to skærme.
Interval
Indstiller intervallet for billedvisningen under diasshow.
Second(s) (sekund(er)):
Indstiller intervallet (i sekunder) for billedvisningen.