Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
66
2
Når du har foretage dine valg, skal du klikke på [OK].
Indstillingerne er angivet, og dialogboksen [Options] lukkes.
Klik på [Reset] for at nulstille alle indstillinger til standardindstillingerne.
Frame Advance During 
Dual View
Indstiller opdateringsmetoden ved visning af to billeder samtidigt. 
(s.51)
Advance in order:
Billederne vises i rækkefølge. Det sekundære vindue viser ét 
billede foran det primære vindue.
Advance alternate:
Ved hvert billedvisningsinterval vises billederne skiftevis i det 
primære og det sekundære vindue. Når det første billede 
starter med nul, vises lige billednumre i det primære vindue, 
og ulige billednumre vises i det sekundære vindue.
Advance two frames:
Visningen springer to billeder frem ad gangen.
Set primary image:
Det primære vindue viser et fast billede. Det sekundære 
vindue viser billeder, der afspilles i rækkefølge.
Loop view
Billederne vises gentagne gange.
No
: Når alle billederne er vist, afsluttes diasshowet.
Yes
: Selv efter at diasshowet er slut, gentages diasshowet, 
indtil du klikker på 
.
Når du klikker på [Reset], nulstilles alle faneindstillinger, herunder indstillingerne for den aktuelt 
åbne fane, til standardindstillingerne.
Menupunkt
Beskrivelse