Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
72
1
I miniaturebilledruden til PENTAX PHOTO Browser 2.1-vinduet skal du 
vælge eller markere de miniaturebilleder, der skal omdøbes.
Vælg [Select All] på menuen [Edit] for at vælge alle billeder i miniaturebilledruden. 
Du kan ikke vælge billeder fra mere end én mappe.
2
Vælg [Rename All] på menuen [File].
Du kan også klikke på 
 på værktøjslinjen.
Dialogboksen [Rename All] vises.
3
Bekræft indholdet og de indtastede oplysninger efter behov.
Omdøbning af alle filnavne
Menupunkt
Beskrivelse
Base file name
Angiver det navn, der skal føjes til filnavne. 
“IMGP” tilføjes som standard.
Number of digits
Angiver det antal cifre, der skal føjes til filnavne. Der kan angives 1 til 
5 cifre. 4 cifre angives som standard. (Eksempel: IMGP1234.pef) Når 
filer er placeret i en mappe med det angivne basisfilnavn, øges antallet 
af cifre, hvis det maksimale antal filer overskrides.
Put base file name last
Når afkrydsningsfeltet er markeret, føjes det filnavn, der er angivet i 
[Base file name] til slutningen af alle filnavne. (Eksempel: 
0123IMGP.pef) Basisnavnfilen føjes som standard til begyndelsen.
Start number
Indstiller startnummeret. Når filer er placeret i en mappe med det 
samme angivne basisfilnavn, starter nummereringen automatisk fra 
tallet efter det højeste nummer for den eksisterende fil. 
Hvis der ikke er en fil sammen med det angivne basisfilnavn, starter 
nummereringen ved 1.