Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
73
4
Klik på [OK].
 Alle filer omdøbes til det angivne navn. 
1
I miniaturebilledruden til PENTAX PHOTO Browser 2.1-vinduet skal du 
vælge, hvor du vil oprette en ny mappe.
Du kan også vælge et billede i miniaturebilledruden.
2
Vælg [Create New Folder] på menuen [File].
En ny mappe oprettes under den angivne mappe eller i miniaturebilledruden.
Oprettelse af en ny mappe