Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
78
I dette afsnit forklares brugen af PENTAX PHOTO Laboratory 2.1-vinduet samt de tilhørende 
navne og funktioner.
PENTAX PHOTO Laboratory 2.1 består af fem paneler.
Panelerne vises i særskilte vinduer og kan anbringes hvor som helst på skærmen. 
Vælg [Arrange Windows] på menuen [View] for at rette panelerne ind efter hinanden.
Ud over hovedpanelet kan fire paneler skjules eller vises.
Om PENTAX PHOTO Laboratory 2.1-vinduet
• Når behandlingsfunktionen er indstillet til Full Auto Processing 
, vises indstillingerne for 
hvidbalancepanelet, tonepanelet og andre indstillinger ikke. (s.81)
• Når RAW-billeddata ikke er valgt, vises forhåndsvisningsbilledet ikke. (s.83)
forhåndsvisningspanel
Hovedpanel
Værktøjslinje
hvidbalancepanel
andre indstillinger
Tone-panel
Menulinje