Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
79
 
Hovedpanel
Udfører eller angiver diverse indstillinger for PENTAX PHOTO Laboratory 2.1.
På en mac indeholder hovedpanelet kun værktøjslinjen. Menulinjen vises øverst på 
Skrivebordet.
 
Preview-panel (forhåndsvisningspanel)
Vis det valgte RAW-billede i fire trin, vis de angivne områder forstørret, og forhåndsvis 
indstillinger fra andre paneler.
Vis indstillinger i realtid, eller klik på Refresh-knappen.
 
White balance-panel (hvidbalancepanel)
Vælg hvidbalance, eller indstil farvetemperaturen. Juster billedfarvetonen (hvis billedet synes 
blåligt eller gulligt). (s.88)
 
Tone-panel
Viser tonekurven og histogramoplysninger for det viste billede. (s.89)
Juster billedtonen med tonekurven.
 
Other settings-panel (andre indstillinger)
Justerer karakteristika såsom lysfølsomhed, kontrast, farvedybde og kanter. (s.90)
 
Menulinje
Udfører eller angiver diverse indstillinger for PENTAX PHOTO Laboratory 2.1.
Menuen File
Open
Vælger billedfilen til behandling i PENTAX PHOTO Laboratory 2.1. 
Kan kun anvendes, hvis softwaren startes som selvstændigt program. 
Kan ikke anvendes, hvis PENTAX PHOTO Laboratory 2.1 startes inde 
fra PENTAX PHOTO Browser 2.1-vinduet. (s.84)
Save
Udfører RAW-billeddatabehandling og gemmer billedet i det angivne 
format. Anvendelige lagringsformater er JPEG 
(5 komprimeringsgrader), TIFF-8 og TIFF-16. Brug [Save Mode] på 
menuen [Tool] til at angive lagringsformatet. (s.91)
Recall Adjustment
Denne funktion anvendes til at genindlæse tidligere gemte indstillinger 
for de forskellige paneler. (s.93)
Save Adjustment
Denne funktion anvendes til at gemme aktuelle indstillinger for de 
forskellige paneler. (s.93)
Exit
Denne funktion lukker PENTAX PHOTO Laboratory 2.1.
(På en mac skal du vælge [Exit PENTAX PHOTO Laboratory] på 
menuen [PENTAX PHOTO Laboratory]).
Menuen View
Full Auto Processing 
Alle RAW-billeder behandles med de angivne indstillinger. 
Alle paneler, undtagen Preview-panelet, er skjult. (s.86)
Custom Processing
Denne funktion udfører behandlingen med de brugerdefinerede 
behandlingskriterier. Behandlingskriterierne indstilles i panelet White 
balance, Tone og Other settings. (s.87)
First Image
Når der vælges flere billeder, vises forhåndsvisningen af det første 
billede i henhold til den rækkefølge, billederne er registreret. 
Previous Image
Når der vælges flere billeder, vises forhåndsvisningen af det næste 
billede i henhold til den rækkefølge, billederne er registreret. 
Next Image
Når der vælges flere billeder, vises forhåndsvisningen af det foregående 
billede i henhold til den rækkefølge, billederne er registreret.