Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
80
Last Image
Når der vælges flere billeder, vises forhåndsvisningen af det sidste 
billede i henhold til den rækkefølge, billederne er registreret. 
Refresh Preview 
Når forhåndsvisning i realtid ikke er aktiveret, opdateres 
forhåndsvisningen med de aktuelle indstillinger.
Display Size
Angiver billeddataenes størrelse i forhåndsvisningen.
Preview
Viser eller skjuler Preview-panelet.
White balance
Viser eller skjuler White balance-panelet.
Tone
Viser eller skjuler Tone-panelet.
Other settings
Viser eller skjuler Other settings-panelet.
Arrange Windows
Arrangerer de viste paneler.
Værktøjsmenu
Undo
Når du anvender funktionen Custom Processing, skal du anvende 
denne funktion til at annullere den sidste handling. 
Du kan fortryde op til fem handlinger.
Redo
Når du anvender funktionen Custom Processing, skal du anvende 
denne funktion til at fortryde en handling, som du annullerede med 
[Undo]-knappen. 
Image Mode
Vælger billedændringstyper. Når funktionen Full Auto Processing er 
indstillet, behandles billeder med de individuelle filindstillinger. 
Når du anvender Custom Processing-funktionen, behandles alle billeder 
med den valgte behandlingsfunktion. Der kan være nogle funktioner, 
som ikke vil kunne indstilles afhængig af RAW-filtype.
Save Mode
Indstiller kvaliteten, når behandlede billeder gemmes. Gem billeder i 
JPEG-format med en af de fem komprimeringsgrader eller i TIFF-format 
med en af de to bittyper. Standardindstillingen er JPEG (Highest 
Quality).
Save Size
Indstiller størrelsen i pixel, når behandlede billeder gemmes. (s.91)
Options
Angiver diverse indstillinger for PENTAX PHOTO Laboratory 2.1. (s.94)
Hjælpmenu
Help Topics
Viser hjælp-indholdet for PENTAX PHOTO Laboratory 2.1.
Index
Viser hjælpindekssøgningen for PENTAX PHOTO Laboratory 2.1. 
(Denne kommando kan ikke anvendes på mac’en.)
What’s This?
Viser pop-op-tip.
About PHOTO Laboratory
Viser versionsoplysninger om PENTAX PHOTO Laboratory 2.1. 
(På en mac skal du vælge [About PENTAX PHOTO Laboratory] på 
menuen [PENTAX PHOTO Laboratory]).
Menuen View