Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
81
Udfører eller angiver diverse indstillinger for PENTAX PHOTO Laboratory 2.1.
Tool Bar (Værktøjslinje)
Nummer
Symbol (knap)
Funktion
1
Open
Vælger billedfilen til behandling i PENTAX PHOTO Laboratory 2.1. 
Kan kun anvendes, hvis softwaren startes som selvstændigt program. 
Kan ikke anvendes, hvis PENTAX PHOTO Laboratory 2.1 startes inde 
fra PENTAX PHOTO Browser 2.1-vinduet. (s.84)
2
Save
Udfører RAW-billeddatabehandling og gemmer billedet med den 
angivne lagringsfunktion og billedstørrelse. (s.91)
3
Full Auto 
Processing 
Vises, når Full Auto Processing er indstillet. Denne funktion udfører 
behandlingen med de behandlingskriterier, der er indstillet 
i RAW-filen.
Klik på   for at vælge 
 eller 
 på rullemenuen.
Custom Processing
Vises, når Custom Processing er indstillet. Denne funktion udfører 
behandlingen med de brugerdefinerede behandlingskriterier. 
Behandlingskriterierne indstilles i panelet White balance, Tone og 
Other settings. (s.87)
4
Recall Adjustment
Når du anvender Custom Processing-funktionen, henter denne 
funktion en gemt indstillingsfil. (s.93)
5
Save Adjustment 
Gemmer de behandlingskriterier, der er indstillet i Custom 
Processing-funktionen, som en indstillingsfil. (s.93)
6
Undo 
Når du anvender funktionen Custom Processing, skal du anvende 
denne funktion til at annullere den sidste handling. Du kan fortryde 
op til fem handlinger.
7
Redo
Når du anvender funktionen Custom Processing, skal du anvende 
denne funktion til at fortryde en handling, som du annullerede med 
[Undo]-knappen. 
8
Image Mode
Viser den aktuelle billedfunktion. Når funktionen Full Auto 
Processing er indstillet, behandles billeder med de individuelle 
filindstillinger. Når du anvender Custom Processing-funktionen, 
skal du klikke på   for at vælge billedfunktionen. 
Alle billeder behandles med de valgte behandlingsindstillinger. 
Der kan være nogle funktioner, som ikke vil kunne indstilles 
afhængig af RAW-filtype. (s.86)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12