Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
83
Viser en forhåndsvisning af RAW-filen.
Preview-panel
Nummer
Symbol (knap)
Funktion
1
Display Size
Klik på   for at vælge størrelsen på billeddata i 
forhåndsvisningen på rullemenuen.
Du kan vælge mellem 
Small, 
Medium, 
Large eller 
Full Size.
2
Enlarge Area
Når denne funktion er aktiveret, vises der en rød ramme i 
forhåndsvisningsområdet. Vinduet Enlarge area vises, 
og forstørrelsen kan vælges.
3
Refresh
Klik på denne knap for at opdatere forhåndsvisningen med de 
aktuelle indstillinger, når [Refresh Preview] bliver til [Refresh]-
knappen på indstillingerne Options til PENTAX PHOTO 
Laboratory 2.1.
4
 
Når flere billeder er valgt, skal du vælge det billede på listen, 
som du vil vise.
5
First Image
Når der vælges flere billeder, vises forhåndsvisningen af det 
første billede i henhold til den rækkefølge, billederne er 
registreret. 
6
Previous Image
Når der vælges flere billeder, vises forhåndsvisningen af det 
næste billede i henhold til den rækkefølge, billederne er 
registreret. 
1
2
3
4
5
6
7
8