Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
84
1
Klik på knappen 
 i PENTAX PHOTO Laboratory 2.1-vinduet.
Dialogboksen [Open] vises.
2
Angiv filnavnet på den RAW-billedfil, du vil vise, og klik på [Open].
7
Next Image
Når der vælges flere billeder, vises forhåndsvisningen af det 
foregående billede i henhold til den rækkefølge, 
billederne er registreret. 
8
Last Image
Når der vælges flere billeder, vises forhåndsvisningen af det 
sidste billede i henhold til den rækkefølge, billederne er 
registreret. 
Visning af billeder
Nummer
Symbol (knap)
Funktion