Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
87
Indstil de individuelle behandlingsbetingelser for at udføre optimal billedredigering.
1
Vælg [Custom Processing] på menuen [View] eller klik på   på 
symbolet 
 på værktøjslinjen, og klik dernæst på 
 
(Custom Processing) på rullemenuen.
Hovedpanelet, Preview-panelet, White balance-panelet, Tone-panelet og Other 
settings-panelet vises.
Indstilling af RAW-billeddatabehandlingsbetingelser
Hvis du vil lukke White balance-panelet, Tone-panelet eller Other settings-panelet, 
skal du vælge [Full Auto Processing] på menuen [View] eller klikke på   på symbolet 
 på 
værktøjslinjen og dernæst klikke på 
 (Full Auto Processing) på rullemenuen. 
Billedet behandles med den billedfunktion, som var aktiveret på optagetidspunktet, 
og indstillingerne kan ikke ændres i PENTAX PHOTO Laboratory 2.1.