Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
88
2
Indtast indstillingerne i de enkelte paneler.
Indstillingerne afspejles i Preview-panelet. Indstillingerne kan afspejles på to måder. (s.94)
• Vis ændringerne øjeblikkeligt i realtid.
• Vis ændringerne, når du klikker på symbolet 
 på 
Preview-panelet.
 
Indstilling af hvidbalancen
Menupunkt
Funktion
White Balance Settings
Vælg mellem:
Camera setting:
Anvender den indstilling af hvidbalancen, der er angivet 
på kameraet.
Override:
Du kan anvende indstillingen [White Balance Setting] til 
at vælge den ønskede hvidbalance. Du kan vælge 
mellem [Daylight], [Shade], [Cloudy], [Daylight 
fluorescent light], [Neutral white fluorescent light], 
[White fluorescent light], [Tungsten light], [Flash] eller 
[Color temperature setting]. 
Grey point setting :
Vælg det punkt på forhåndsvisningsbilledet, som skal 
være gråt. Indstillingen angives ved at anvende 
markøren for den mest passende indstilling for 
hvidbalance. Du kan vælge mellem 1, 3 eller 5 
punkter. Når du optager med gråpanelet med 
gråpunktsindstillingen, kan der opnås en mere 
nøjagtig hvidbalance. Klik på [Reset] for at slette de 
valgte gråpunkter.