Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
89
 
Indstilling af tonekurven/histogram
Color temperature
Kan indstilles ved at vælge [Color temperature setting] med [Override] 
via [White Balance Settings].
Color temperature:
Flyt skydeknappen for at indstille farvetemperaturen, 
eller vælg indstillingen på listen. Du kan vælge fra 2.500 K 
til 10.000 K (Kelvin).
Fine tune:
Du kan anvende finindstillingsfunktionen til at rette 
farvefejl i optagelsen med skydepanelerne Amber, Blue, 
Magenta, og Green. De finindstillede områder vises ikke 
på farvetemperaturskærmbilledet.
Menupunkt
Funktion
Tone curve
Tonekurven kan indstilles for at foretage præcise justeringer af tæthed 
og kontrast. Tonekurven ændres med markøren. Flyt kurven opad for 
at gøre billedet lysere og nedad for at gøre det mørkere.
Klik på et punkt på tonekurven for at låse kurven ved det pågældende 
punkt. Der vises en sort prik ved det pågældende punkt. 
Træk den sorte prik for at flytte den låste placering. Højreklik på den 
sorte prik for at fjerne den. (På en mac skal du holde Ctrl-tasten nede, 
mens du trækker den sorte prik).
Histogram
Lysstyrken viser lysstyrkefordelingen, når RGB, R (rød), G (grøn) og B 
(blå) kombineres.
[Show White Portions]/
[Show Black Portions]
Klik på [Show White Portions] for at få vist billedets hvide elementer i 
sort på Preview-panelet.
Klik på [Show Black Portions] for at få vist billedets sorte elementer i 
hvid på Preview-panelet.
[Reset]
Sletter tonekurveindstillingerne og viser igen en lige linje.
Menupunkt
Funktion