Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
90
 
Indstilling af lysfølsomhed/kontrast/mæthed/skarphed
Disse indstillinger foretages i Other settings-panelet.
Menupunkt
Funktion
Sensitivity
Anvendes til at ændre behandlingsfølsomheden.
+ : Billedet bliver lysere.
– : Billedet bliver mørkere.
Contrast
Justerer kontrasten mellem lys og skygge.
+ : Øger kontrasten mellem lys og skygge.
– : Mindsker kontrasten mellem lys og skygge.
Saturation
Justerer farvernes styrke efter RAW-databehandling.
+ : Farverne bliver stærkere.
– : Farverne bliver svagere.
Sharpness
Justerer kanternes skarphed.
+ : Billedkonturen forstærkes.
– : Billedkonturen mindskes.