Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
93
Alle aktuelle indstillingskombinationer kan gemmes som en parameterfil. 
En gemt indstilling kan herefter anvendes til redigering af andre RAW-billeder.
1
Klik på [Save Adjustments] på menuen [Tool] på hovedpanelet, 
eller klik på symbolet 
.
Dialogboksen [Save Adjustments] vises.
2
Angiv filnavnet og det sted, hvor filen skal gemmes, og klik på [Save].
De aktuelle indstillinger gemmes som en justeringsindstillingsfil (*.INI).
1
Vis en RAW-billedfil i Preview-panelet.
2
Klik på [Recall Adjustment] på menuen [Tool] på hovedpanelet, eller 
klik på symbolet 
.
Dialogboksen [Open Adjustment File] vises.
3
Vælg en mappe og et parameterfilnavn, og klik dernæst på [Open].
Det aktuelle RAW-billede redigeres med den hentede indstilling.
Når [Use queue list] er indstillet i [Options], føjes billedfilen til en køliste.
Lagring af billedfilindstilling
Hent en billedfilindstilling