Pentax ist dl Connection Guide (da)

Download
95
Menupunkt
Funktion
Folder to Use
Vælg mellem en af de to mapper, som kan anvendes.
Folder with original file (mappe med oprindelig fil):
Mappen med RAW-dataene anvendes.
Always use this folder (brug altid denne mappe):
Klik på [Browse] for at få vist dialogboksen [Browse for 
Folder] dialog, og vælg dernæst den mappe, du vil bruge.
Status at Startup
Vælg status ved start.
Status at last exit (status ved sidste afslutning):
Bevarer den indstilling, som sidst blev anvendt, da 
programmet blev lukket. Der skiftes til [Arrange All], 
hvis de indstillinger, der sidst blev anvendt, ikke kan 
anvendes, f.eks. som følge af en forskel i antal eller 
skærmtyper.
Arrange All (arranger alle):
Alle de paneler, der skal anvendes, arrangeres. 
Visningsstørrelsen indstilles til Small 
(standardindstilling), og andre indstillinger vises med 
den status ved sidste afslutning.
Default (standard):
Status for de enkelte paneler indstilles til standardstatus.
Show Splash Screen at Startup
Indstiller Splash-skærmen, når PENTAX PHOTO Laboratory 2.1 åbnes.
ON : Splash-skærmen 
vises.
OFF
: Splash-skærmen vises ikke.
Arrange Panels
Angiver, om panelerne er højre- eller venstrejusterede ved automatisk 
justering af panelerne.
Put in Secondary Monitor Except 
Preview
Denne funktion indstilles til [ON], hvis panelet White balance, Tone og 
Other settings skal arrangeres på den sekundære skærm. 
I dette tilfælde tilsidesættes funktionen Arrange Panels.
Splash-skærmen er det titelskærmbillede, der vises, 
når PENTAX PHOTO Laboratory 2.1 åbnes.