Pentax Optio I10 Operating Guide (nl)

Download
Fijn dat u hebt gekozen voor deze digitale camera van PENTAX.
Lees deze handleiding voor gebruik door om de functies van de camera 
optimaal te kunnen benutten. De handleiding is een waardevol 
hulpmiddel om inzicht te krijgen in alle mogelijkheden van de camera. 
Bewaar ze daarom een veilige plaats.
Auteursrechten
Met de digitale camera van PENTAX gemaakte opnamen die voor elk ander doel 
dan strikt persoonlijk gebruik zijn bestemd, mogen niet worden gebruikt zonder 
toestemming volgens de rechten zoals neergelegd in de auteursrechtwetgeving. 
Houd altijd rekening met het volgende: in sommige gevallen is zelfs het 
fotograferen voor persoonlijk gebruik aan beperkingen gebonden, zoals bij 
demonstraties, voorstellingen of presentaties. Opnamen die zijn gemaakt met 
het doel om auteursrechten te verkrijgen, kunnen ook niet worden gebruikt 
buiten het gebruiksbereik van het auteursrecht zoals beschreven in de 
auteursrechtwetgeving. Ook hiermee dient men rekening te houden.
Handelsmerken
• PENTAX en Optio zijn handelsmerken van HOYA CORPORATION.
• Het SDHC-logo (
) is een handelsmerk van SD-3C, LLC.
• ArcSoft
®
 en het logo hiervan zijn wettig gedeponeerde handelsmerken of 
handelsmerken van ArcSoft Inc. in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Microsoft en Windows zijn gedeponeerde handelsmerken van Microsoft 
Corporation in de Verenigde Staten en andere landen. Windows Vista is 
een wettig gedeponeerd handelsmerk of handelsmerk van Microsoft 
Corporation in de Verenigde Staten en/of andere landen.
• Macintosh en Mac OS zijn handelsmerken van Apple Inc., gedeponeerd 
in de Verenigde Staten en andere landen.
• Dit product ondersteunt PRINT Image Matching III. Met digitale fotocamera’s, 
printers en software die PRINT Image Matching ondersteunen, kunnen 
fotografen opnamen produceren die hun bedoelingen beter benaderen. 
Sommige functies zijn niet beschikbaar op printers die PRINT Image 
Matching III niet ondersteunen.
Copyright 2001 Seiko Epson Corporation. Alle rechten voorbehouden.
PRINT Image Matching is een handelsmerk van Seiko Epson Corporation. 
Het PRINT Image Matching-logo is een handelsmerk van Seiko Epson 
Corporation.
• Eye-Fi en de Eye-Fi connected zijn handelsmerken van Eye-Fi Inc.
• Alle overige merk- of productnamen zijn handelsmerken of wettig 
gedeponeerde handelsmerken van de betreffende bedrijven.
Informatie over registratie van uw product
Wij willen u graag optimaal van dienst zijn. Daarom vragen wij u vriendelijk 
om uw product te registreren. Het formulier hiervoor kunt u vinden op 
de bijgeleverde cd-rom of op de website van PENTAX. Bij voorbaat dank 
voor uw medewerking.
Zie “Aansluiten op een computer” (p.231) voor meer informatie.
e_kb494.book  Page 0  Wednesday, February 3, 2010  10:30 AM