Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
8
Salamakuvaustavan valitseminen ..................................................89
Tarkennustavan valinta ..................................................................90
Tallennettavien pikselien lukumäärän valinta .................................93
Valotuksen korjaus (Valot.korjaus) .................................................95
Kirkkauden korjaus (Dyn. Alueasetus) ...........................................96
Valkotasapainon säätäminen .........................................................97
Automaattisen valotusmittauksen asettaminen ..............................99
Herkkyyden asettaminen ..............................................................100
Kasvontunnistustoiminnon käyttö .................................................101
Shake Reduction -toiminnon asettaminen....................................103
Pikakatseluajan asettaminen........................................................104
Kuvan terävyyden asettaminen (Terävyys) ..................................105
Värikylläisyyden asettaminen (Värikylläisyys) ..............................106
Kuvan kontrastin asettaminen (Kontrasti).....................................106
Päiväyksen merkitsemistoiminnon asettaminen...........................107
Tietyn toiminnon käynnistäminen .................................................108