Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
98
3
Kuvaam
in
en
6
Paina 3-painiketta.
Kamera palaa tallennustilaan.
Ota valmiiksi tyhjä valkoinen paperiarkki tms.
1
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Valkotasapaino]
-näytössä 
K (Käsisäätö).
2
Suuntaa kamera kohti tyhjää 
paperiarkkia tms. niin, että paperi 
täyttää näytön keskellä olevan 
kehyksen.
3
Paina laukaisin kokonaan alas.
Valkotasapaino säätyy automaattisesti.
4
Paina 4-painiketta.
Asetus tallennetaan ja esiin tulee [A Tallennustila]-valikko.
5
Paina 3-painiketta.
Kamera palaa tallennustilaan.
Jos muutat [Valkotasapaino]-asetusta usein, voit säästää aikaa 
määrittämällä tämän asetuksen helppokuvauspainikkeeseen (s.108).
Valkotasapainoasetuksen tallentaminen 1s.114
Valkotasapainon säätäminen manuaalisesti
Valkotasapaino
MENU
Peruuta
Säädä
SHUTTER
OK
OK