Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
99
3
Kuvaam
in
en
Voit määrittää, miltä ruudun alueelta valoisuus mitataan valotusta 
määritettäessä.
1
Paina 3-painiketta A-tilassa.
Esiin tulee [A Tallennustila]-valikko.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Autom valot.mitt].
3
Paina nelitoimisäädintä (5).
Näyttöön ilmestyy alasvetovalikko.
4
Valitse automaattinen 
valotusmittausasetus painamalla 
nelitoimisäädintä (
23).
5
Paina 4-painiketta.
Asetus tallennetaan.
6
Paina 3-painiketta.
Kamera palaa tallennustilaan.
Automaattisen valotusmittauksen asettaminen
L
Monilohkomittaus
Kamera jakaa kuvan 256 alueeseen, mittaa kirkkauden 
ja määrittää valotuksen.
M
Keskustapainotteinen 
mittaus
Kamera mittaa kuvan yleisvaloisuuden siten, että mittaus 
suoritetaan kuvan keskikohdasta, jonka vaikutus 
valotukseen on suurempi.
N
Pistemittaus
Kamera määrittää valotuksen mittaamalla vain kuvan 
keskialueen valoisuuden.
Tallennustila
1/3
OK
OK
MENU
Peruuta
Valot.korjaus
Tallenn. piks.
Valkotasapaino
Autom valot.mitt
Herkkyys
Tarkennusalue
AWB