Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
100
3
Kuvaam
in
en
Voit valita ympäristön kirkkautta vastaavan herkkyyden.
1
Paina 3-painiketta A-tilassa.
Esiin tulee [A Tallennustila]-valikko.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Herkkyys].
3
Paina nelitoimisäädintä (5).
Näyttöön ilmestyy alasvetovalikko.
• Kun painat laukaisimen puoliväliin, kamera mittaa valoisuuden ja 
määrittää valotuksen.
• Jos kohde on tarkennusalueen ulkopuolella ja haluat käyttää 
N
(pistemittaustapaa), suuntaa kamera kohteen suuntaan ja paina 
laukaisin puoliväliin jolloin valotus lukittuu. Sommittele sen jälkeen 
kuva uudelleen ja paina laukaisin pohjaan asti.
• Valitusta kuvaustavasta riippuen automaattisen valotusmittauksen 
asetus ei ehkä muutu. Katso lisätietoja sivulta ”Kussakin 
kuvaustavassa käytettävissä olevat toiminnot” (s.198).
• Jos muutat [Autom valot.mitt]-asetusta usein, voit säästää aikaa 
määrittämällä tämän asetuksen helppokuvauspainikkeeseen (s.108).
Automaattisen valotusmittausasetuksen tallentaminen 1s.114
Herkkyyden asettaminen
Auto Kamera säätää herkkyyden automaattisesti. (Herkkyys 64 - 800)
64
Mitä pienempi herkkyys on, sitä vähemmän häiriöitä, jotka vaikuttavat 
kuvaan. Suljinaika on pitempi hämärissä valaistusoloissa.
100
200
400
800
1600
Mitä suurempi herkkyys on, sitä lyhyempi suljinaika on heikoissa 
valaistusoloissa, jotta kameran laukaisutärähdystä saadaan 
vähennettyä, mutta kuvaan saattaa tulla myös kohinaa.
3200
6400