Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
105
3
Kuvaam
in
en
Voit tehdä ääriviivoista terävät tai pehmeät.
1
Paina 3-painiketta A-tilassa.
Esiin tulee [A Tallennustila]-valikko.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Terävyys].
3
Muuta tarkkuusasetusta 
nelitoimisäätimellä (
45).
F
Pehmeä
G
Normaali
H
Terävä
4
Paina 3-painiketta.
Kamera palaa tallennustilaan.
Jos räpäytyksen havaitseminen toimii kuvauksen aikana, näytössä 
näkyy pikakatselun aikana viesti [Kamera on havain- nut suljetut silmät] 
kolmen sekunnin ajan.
Kuvan terävyyden asettaminen (Terävyys)
Jos muutat [Terävyys]-asetusta usein, voit säästää aikaa määrittämällä 
tämän asetuksen helppokuvauspainikkeeseen (s.108).
Tallennustila
Värikylläisyys
MENU
Poistu
3/3
Terävyys
Kontrasti
Vihreä painike
Muisti
Päiväys
Pois