Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
108
3
Kuvaam
in
en
Voit määrittää toiminnon helppokuvauspainikkeeseen ja hakea sen 
nopeasti käyttöön painamalla helppokuvauspainiketta. Tämä nopeuttaa 
usein käytetyn toiminnon käyttöä.
Voit määrittää helppokuvauspainikkeeseen seuraavat toiminnot:
1
Paina 3-painiketta A-tilassa.
Esiin tulee [A Tallennustila]-valikko.
2
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Vihreä painike].
3
Paina nelitoimisäädintä (5).
Näyttöön ilmestyy alasvetovalikko.
• O ilmestyy näkyviin A -tavassa, kun [Päiväys] on asetettu.
• Kuviin merkitään päiväys ja/tai kellonaika [Päiväyk. asetus] -ruudussa 
määritetyllä esitystavalla (s.46).
Tietyn toiminnon käynnistäminen
• 9 (Helppokuvaus)-tapa
• Kirkkauskorjaus
• Tallennettavat pikselit
• Varjon korjaus
• Valkotasapaino
• Terävyys
• Tarkennusalue
• Värikylläisyys
• Automaattinen valotusmittaus
• Kontrasti
• Herkkyys
• Äänen tallentaminen
• Valotuksen korjaus
• Vihreän painikkeen asetus voidaan palauttaa oletusarvoonsa 
valitsemalla [W Asetus] -valikosta [Palauta].
• Muut  kuin  9 (Vihreä) -tila ja Äänentallennus voidaan asettaa 
normaalilla tavalla [A Tallennustila] -valikossa.
• Vaikka toiminnon voi määrittää vihreään painikkeeseen tai valita 
[A Tallennustila] -valikossa, molempiin ei voi tallentaa erillisiä 
asetuksia.
Toiminnon määrittäminen helppokuvauspainikkeeseen