Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
110
3
Kuvaam
in
en
Liikkuvan kuvan tallennus
Tällä kuvaustavalla voit tallentaa liikkuvia kuvia. Kamera tallentaa äänen 
samanaikaisesti.
1
Suuntaa kamera kohteeseen A-tilassa.
Kun kamera tunnistaa henkilön kasvot, kasvontunnistustoiminto 
käynnistyy ja kasvontunnistuskehys ilmestyy näkyviin (s.69). 
(Kehys poistuu näkyvistä, kun tallennus alkaa.)
2
Paina C-painiketta.
Kamera tarkentaa automaattisesti kohteeseen ja korjaa valotusta. 
Tallennus käynnistyy.
Voit jatkaa tallennusta niin kauan kuin sisäinen muisti tai SD-muistikortti 
täyttyy tai kunnes tallennettu jakso saavuttaa 2 Gt:n koon.
Näytössä näkyvät seuraavat tiedot.
Elokuvatila
Tallennus (vilkkuu)
Käytössä oleva tallennusaika
Tallennusaika
Movie SR -asetus
Voit muuttaa kuvattavan alueen koko 
painamalla zoompainiketta.
Oikealle
(x) Suurentaa kohdetta.
Vasemmalle (w) Laajentaa kuvattavan alueen kokoa.
Liikkuvan kuvan tallennus
Nelitoimisäädin
4-painike
Laukaisin
Zoompainike
C
-painike
01:39:17
07:34
01:39:17
07:34
03/03/2011
03/03/2011
03/03/2011
14:25
14:25
14:25
1
2
3
4
5