Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
114
3
Kuvaam
in
en
Asetusten tallentaminen (Muisti)
Muistitoimintoa käytetään nykyisten kamera-asetusten tallentamiseen, 
kun kameran virta katkaistaan.
Joillekin kamera-asetuksille muistitoiminnon asetuksena on aina O 
(päällä) (asetukset tallennetaan, kun kameran virta katkaistaan). 
Joillekin asetuksille voit valita vaihtoehdon O tai P (pois) (sen mukaan 
haluatko, että asetukset tallennetaan, kun kameran virta katkaistaan). 
Asetukset, joille voit valita muistiasetuksen O tai P, näkyvät alla 
olevassa taulukossa. (Asetukset, joita ei mainita tässä, tallennetaan aina 
valituin asetuksin, kun kameran virta katkaistaan.)
Jos valitset vaihtoehdon O, asetukset tallennetaan siinä tilassa, jossa 
ne olivat juuri ennen virran katkaisemista kamerasta. Jos valitset P, 
asetukset palautetaan oletusarvoihin, kun kameran virta katkaistaan. 
Taulukosta ilmenee lisäksi, onko asetuksien oletusarvoinen 
muistiasetus O vai P.
Vaihtoehto
Kuvaus
Oletus-
asetus
Sivu
Salamakuvaus-
tapa
Nelitoimisäätimellä (4) asetettu salamakuvaustapa
O
Käyttötapa
Nelitoimisäätimellä (2) valittu käyttötapa-asetus
P
Tarkennustapa Nelitoimisäätimellä (5) asetettu tarkennustapa
P
Zoomasento
Zoompainikkeella asetettu zoomausasetus
P
MF Position 
(Käsitark. 
asento)
Nelitoimisäätimellä (23) asetettu 
käsitarkennustapa
P
Valkotasapaino [Valkotasapaino]-asetus [A Tallennustila]-valikossa
P
Herkkyys
[Herkkyys]-asetus [A Tallennustila]-valikossa
P
Valotuksen 
korjaus
[Valot.korjaus]-asetus [A Tallennustila]-valikossa
P
Automaattinen 
valotusmittaus
[Autom valot.mitt]-asetus [A Tallennustila]-
valikossa
P
Digitaal. zoom
[Digitaal. zoom]-asetus [A Tallennustila]-valikossa
O
Kasvontunnistus
[Kasvontunnistus]-asetus [A Tallennustila] -
valikossa 
P
DISPLAY
4/W -painikkeella asetettu 
näytön tietojen esitystapa
P
Tied.no
Jos uusi SD-muistikortti asetetaan kameraan, kun 
O
 (päällä) -asetus on valittu, tiedostonumerot 
määritetään numerojärjestyksessä.
O