Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
119
4
Kuvi
en 
kat
se
lu
 j
a
 p
o
is
to
Voit katsella tallentamaasi liikkuvaa kuvaa. Tallennettu ääni kuuluu 
samanaikaisesti.
1
Valitse Q-tilassa nelitoimisäätimellä (45) toistettava 
liikkuva kuvatiedosto.
2
Paina nelitoimisäädintä (2).
Katselu alkaa.
Toiston aikana käytettävissä olevat 
toiminnot
Toiston keskeytyksen aikana käytettävissä olevat toiminnot
3
Paina nelitoimisäädintä (3).
Katselu päättyy.
Liikkuvan kuvan katselu
Zoompainike oikealle (y)
Lisää äänenvoimakkuutta.
Zoompainike vasemmalle (f) Vähentää äänenvoimakkuutta.
Nelitoimisäädin (2)
Pysäyttää toiston.
Nelitoimisäädin (5)
Pikahaku eteenpäin kun painiketta pidetään 
alas painettuna.
Nelitoimisäädin (4)
Toistaa kuvat päinvastaisessa järjestyksessä.
Pikahaku taaksepäin kun painiketta pidetään 
alas painettuna.
Nelitoimisäädin (2)
Jatkaa toistoa.
Nelitoimisäädin (5)
Siirtyy yhden ruudun eteenpäin.
Nelitoimisäädin (4)
Siirtyy yhden ruudun taaksepäin.
00:30
00:30
14:25
14:25
100
100-0017
0017
100-0017
03/03/2011
03/03/2011
Muokkaa
Muokkaa
03/03/2011
Muokkaa