Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
121
4
Kuvi
en 
kat
se
lu
 j
a
 p
o
is
to
Voit yhdeksän kuvan näytössä siirtyä kansio- tai kalenterinäyttöön 
painamalla zoompainiketta vasemmalle f. Voit siirtyä kansionäytöstä 
kalenterinäyttöön ja takaisin painamalla helppokuvauspainiketta.
1
Paina Q-tilassa zoompainiketta vasemmalle (f
kolme kertaa.
Näyttö siirtyy kalenteri- tai kansionäyttöön.
Kansionäyttö
Näkyviin tulee kansioluettelo, jossa on 
tallennetut kuvat ja äänitiedostot.
Kalenterinäyttö
Kuva- ja äänitiedostot näkyvät päiväyksen 
mukaisessa järjestyksessä kalenterin 
muodossa.
Kunakin päivänä ensimmäiseksi otetun 
kuvan pikkukuva näytetään kalenterissa.
O
 näkyy niiden päivämäärien kohdalla, 
joina ensimmäinen tallennettu tiedosto oli 
äänitiedosto.
Kansionäyttö/Kalenterinäyttö
Nelitoimisäädin 
(2345)
Siirtää kehystä.
Zoompainike 
oikealle (y)/
4-painike
Näyttää valitun kansiot 
kuvat yhdeksän kuvan 
näkymässä.
3-painike
Palaa yhdeksän kuvan 
näyttöön.
Nelitoimisäädin 
(2345)
Siirtää kehystä.
Zoompainike 
oikealle (y)
Näyttää valittuna päivämääränä 
tallennetut kuvat yhdeksän kuvan 
näkymässä.
4-painike
Näyttää ensimmäisen kyseisenä 
päivämääränä kuvatun kuvan yhden 
kuvan näkymässä.
3-painike
Palaa yhdeksän kuvan näyttöön.
100_0707
100
101
103
104
102
Kehys
6
6
2011.  03
2011.  03
2011.  03
2011.  03
2011.  03
2011.  03
SUN
SUN
TUE
TUE WED
WED THU
THU FRI
FRI SAT
SAT
55
99
11
11
44
12
12
13
13
14
14
15
15
16
16
17
17
18
18
19
19
20
20
21
21
22
22
23
23
24
24
22
11
33
25
25
26
26
27
27
28
28
29
29
30
30
31
31
10
10
8
8
MON
MON
77
Kehys