Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
122
4
Kuvi
en 
kat
se
lu
 j
a
 p
o
is
to
1
Paina nelitoimisäädintä (3Q-tilassa.
Katselutilan valikko tulee näkyviin.
2
Valitse nelitoimisäätimellä 
(
2345) toistotapa.
Valitun toiminnon opas ilmestyy alapuolelle. 
3
Paina 4-painiketta.
Valittu toistotoiminto ilmestyy näyttöön.
Katselutilan valikko
Katselutoimintojen käyttäminen
Katselutila
Kuvaus
Sivu
u
Diaesitys
Voit toistaa kuvia jatkuvasti. Voit asettaa näyttö- ja 
äänitehosteita.
s
Kuvan kääntö
Voit kääntää tallennetun kuvan. Kätevä 
katsottaessa pystykuvia TV:stä.
o
Miniatyyrisuodatin
Käsittelee kuvan kohteet niin, että ne näyttävät 
miniatyyreiltä.
p
HDR-suodatin
Käsittelee kuvan HDR- tyyppiseksi kuvaksi.
P
Digitaalisuodin
Voit tässä muokata kuvaa väri- tai 
pehmeyssuotimen avulla.
N
Kehyssommittelu
Liittää kuvaan kehyksen. Voit korvata kuvan tai 
tallentaa uudella nimellä.
[
Li
ik
k.
ku
va
m
uo
kk.
Tallennus 
valokuvana
Tällä tallennetaan yksi liikkuvan kuvan ruutu 
valokuvaksi.
Jaa elokuvia
Tällä jaetaan elokuva kahdeksi tai useammaksi 
osaksi.
Z
Punasilmäisyyden 
vähennys
Voit poistaa punasilmäisyyttä. Ei toimi aina, jos 
kuvat ovat heikkolaatuisia.
n
Koon 
muuttaminen
Muuttaa pikselimäärää tiedoston pienentämiseksi. s.138
Diaesitys
Diaesitys
OK
OK
OK
MENU
Peruuta
Peruuta
Diaesitys
OK
Peruuta
Voit toistaa kuvia jatku-
vasti. Voit asettaa
ruutu- ja äänitehosteita
1/2
1/2