Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
123
4
Kuvi
en 
kat
se
lu
 j
a
 p
o
is
to
Voit katsella kaikkia tallennettuja kuvia peräkkäin.
1
Valitse Q-tilassa diaesityksen aloittava kuva 
nelitoimisäätimellä (
45).
2
Paina nelitoimisäädintä (3).
Katselutilan valikko tulee näkyviin.
3
Valitse nelitoimisäätimellä 
(
2345) vaihtoehto u 
(Diaesitys).
4
Paina 4-painiketta.
Diaesityksen asetusnäyttö tulee näkyviin.
5
Valitse nelitoimisäätimellä (23
[Käynnistys].
o
Rajaus
Voit rajata kuvan haluamasi kokoiseksi. Kuva 
tallennetaan uudella nimellä.
p
Kuvan/äänen kop.
Voit tässä kopioida kuvia ja ääniä sisäisestä 
muistista SD-muistikortille.
\
Ääniviesti
Voit liittää ääntä kuviin. Tallentaminen on 
mahdollista muistikortin täyttymiseen asti.
Z Suojaa
Suojaa kuvat ja äänet vahingossa poistamiselta. 
Alustaminen poistaa suojatut tiedot.
r
DPOF
Kuvien tulostusasetukset. Käteviä kun tulostat 
kuvia valokuvausliikkeessä.
R
Käynnistysnäyttö
Voit tässä asettaa ottamasi kuvan 
käynnistysnäytöksi.
Diaesitys
Diaesitys
Diaesitys
OK
OK
OK
MENU
Peruuta
Peruuta
Diaesitys
OK
Peruuta
Voit toistaa kuvia jatku-
vasti. Voit asettaa
ruutu- ja äänitehosteita
1/2
1/2
MENU
33 s.
s.
Väli
Väli
Diaesitys
Käynnistyy
Diaesitys
Käynnistyy
Näytön tehoste
Näytön tehoste
Käynnistys
Pyyhkäisy
Pyyhkäisy
Äänitehoste
Äänitehoste
OK
OK
OK