Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
124
4
Kuvi
en 
kat
se
lu
 j
a
 p
o
is
to
6
Paina 4-painiketta.
Diaesitys alkaa.
Voit keskeyttää diaesityksen painamalla 4-painiketta. Kun haluat 
jatkaa diaesitystä, paina 4-painiketta uudelleen.
7
Paina jotakin muuta painiketta kuin 4-painiketta.
Diaesitys päättyy.
Voit määrittää katseluvälin ja näyttö- ja äänitehosteen hetkeen, jolloin 
kuva vaihtuu toiseksi.
1
Valitse nelitoimisäätimellä (23
[Väli] vaiheessa 5 (s.123).
2
Paina nelitoimisäädintä (5).
Näyttöön ilmestyy alasvetovalikko.
3
Valitse katseluväli nelitoimisäätimellä (23) ja paina 
4-painiketta.
Valitse [3s.], [5s.], [10s.], [20s.] tai [30s.].
4
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Näytön tehoste].
5
Paina nelitoimisäädintä (5).
Näyttöön ilmestyy alasvetovalikko.
Diaesityksen asetukset
3 s.
Väli
Näytön tehoste
Näytön tehoste
Äänitehoste
Äänitehoste
Käynnistys
Käynnistys
Pyyhkäisy
Pyyhkäisy
MENU
Näytön tehoste
Äänitehoste
Käynnistys
Pyyhkäisy