Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
125
4
Kuvi
en 
kat
se
lu
 j
a
 p
o
is
to
6
Valitse nelitoimisäätimellä (23) näyttötehoste ja paina 
4-painiketta.
7
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Äänitehoste].
8
Valitse nelitoimisäätimellä (45O tai P.
Muulloin kuin [Näytön tehoste] asetuksen ollessa pois käytöstä [Pois], 
voit valita O (päällä) tai P (pois) asetukseksi äänelle, joka kuuluu 
kuvan vaihtuessa.
9
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Käynnistys] ja paina 
4-painiketta.
Diaesitys alkaa käyttäen valittua katseluväliä ja tehostetta.
Pyyhkäisy Seuraava kuva liukuu edellisen päälle vasemmalta oikealle.
Ruudukko Seuraava kuva näkyy pieninä mosaiikkiruutuina.
Häivytys Näytössä oleva kuva häipyy asteittain pois, ja seuraava kuva tulee 
näkyviin.
Satun.
Eri tehosteita käytetään satunnaisesti
Pois
Ei tehostetta
• Diaesitys jatkuu niin kauan, kunnes painat jotakin muuta painiketta 
kuin 4-painiketta.
• Elokuvat tai kuvat, joihin on liitetty ääntä, näytetään yleensä loppuun 
ennen seuraavaa kuvaa kuvien katseluväliasetuksesta riippumatta. 
Voit kuitenkin (katsellessasi liikkuvaa kuvaa tai kuvaa johon on liitetty 
ääntä) siirtyä seuraavaan kuvaan painamalla nelitoimisäädintä (5).
• Äänentallennustilassa tehtyjä äänitiedostoja ei toisteta diaesityksen 
aikana.
• Kun näytön tehosteen asetukseksi valitaan [Satunn.], katseluväli 
pysyy samana ja äänitehoste on poistettu käytöstä. Myöskään ääntä 
sisältävien kuvien ääntä ei toisteta.