Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
126
4
Kuvi
en 
kat
se
lu
 j
a
 p
o
is
to
1
Paina Q-painiketta kuvan ottamisen jälkeen.
Kuva ilmestyy näyttöön.
2
Paina nelitoimisäädintä (3).
Katselutilan valikko tulee näkyviin.
3
Valitse nelitoimisäätimellä 
(
2345s (Kuvan kääntö).
4
Paina 4-painiketta.
Kääntöasetusten valintaruutu ilmestyy näkyviin (0°, oikealle 90°, 
vasemmalle 90° tai 180°).
5
Valitse kääntösuunta painamalla 
nelitoimisäädintä (
2345) ja 
paina 
4-painiketta.
Kamera tallentaa käännetyn kuvan.
Kuvan kääntö
• Elokuvia ei voi kääntää.
• Suojattuja kuvia voidaan kääntää, mutta niitä ei voida tallentaa 
käännettyinä.
Voit kääntää tallennetun
kuvan. Kätevä katsottaessa
vaakakuvia TV:stä
1/2
1/2
Kuvan kääntö
Kuvan kääntö
OK
MENU
OK
OK
Peruuta
Peruuta
OK
Peruuta
MENU
OK
OK
OK
OK
Peruuta
Peruuta
Peruuta