Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
128
4
Kuvi
en 
kat
se
lu
 j
a
 p
o
is
to
Kuvien ja äänitiedostojen poistaminen
Voit poistaa kuvia tai äänitiedostoja, joita et halua säilyttää.
Voit poistaa yksittäisen kuvan tai äänitiedoston.
1
Valitse Q-tilassa nelitoimisäätimellä (45) kuva- tai 
äänitiedosto, jonka haluat poistaa.
2
Paina i-painiketta.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin.
3
Valitse nelitoimisäätimellä (23
[Poista].
4
Paina 4-painiketta.
Kuva tai äänitiedosto poistetaan.
Jos kuvaan on lisätty ääntä (ääniviesti) (s.163), voit poistaa äänen 
poistamatta kuvaa.
1
Valitse nelitoimisäätimellä (45Q-tilassa kuva, johon 
on lisätty ääni.
U
-merkintä tulee näkyviin kuviin, joihin on lisätty ääni.
2
Paina i-painiketta.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin.
Yhden kuvan poistaminen
Suojattuja kuvia ja äänitiedostoja ei voida poistaa (s.131).
Äänen poistaminen kuvasta
OK
OK
OK
Poista
Peruuta
100
100-0017
0017
100-0017