Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
129
4
Kuvi
en 
kat
se
lu
 j
a
 p
o
is
to
3
Valitse nelitoimisäätimellä (23
[Poista ääni].
4
Paina 4-painiketta.
Äänitiedosto poistetaan.
Voit poistaa kerralla useita neljän/yhdeksän kuvan näytössä valittuja 
kuvia/äänitiedostoja.
1
Paina Q-tilassa zoompainiketta vasemmalle (f
kerran tai kaksi kertaa.
Neljän tai yhdeksän kuvan näyttö ilmestyy näkyviin.
2
Paina i-painiketta.
P
 tulee näkyviin kuviin ja äänitiedostoihin.
• Valitse vaiheessa 3 [Poista], jos haluat poistaa sekä kuva- että 
äänitiedot.
• Elokuvasta ei voi poistaa pelkkää ääntä.
Valittujen kuvien ja äänitiedostojen poistaminen
Suojattuja kuvia ja äänitiedostoja ei voida poistaa (s.131).
OK
OK
OK
Poista
Poista ääni
Peruuta
100
100-0017
0017
100-0017
Valitse & Poista
100-0010