Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
130
4
Kuvi
en 
kat
se
lu
 j
a
 p
o
is
to
3
Valitse nelitoimisäätimellä 
(
2345) ne kuvat ja 
äänitiedostot, jotka haluat poistaa, 
ja paina 
4-painiketta.
O
 tulee näkyviin kuviin ja äänitiedostoihin.
Jos valitset kuvan ja painat zoompainiketta 
oikealle (y), valittu kuva näkyy yhden 
kuvan näytössä niin kauan kuin painat painiketta. Näin voit tarkistaa, 
haluatko poistaa kuvan vai et. (Näyttö palaa neljän/yhdeksän kuvan 
näyttöön, kun vapautat painikkeen.) Suojattuja kuvia ei voida näyttää 
yhden kuvan näytössä.
4
Paina i-painiketta.
Vahvistusikkuna tulee näkyviin.
5
Valitse nelitoimisäätimellä (23
[Valitse & Poista].
6
Paina 4-painiketta.
Valitut kuvat ja äänitiedostot poistetaan.
Voit poistaa kaikki kuvat ja äänitiedostot yhdellä kertaa.
1
Paina 3-painiketta Q-tilassa.
Esiin tulee [W Asetus]-valikko.
Kaikkien kuvien tai äänitiedostojen poistaminen
Suojattuja kuvia ja äänitiedostoja ei voida poistaa (s.131).
OK
MENU
Peruuta
Poista
Valitse & Poista
Peruuta
Peruuta
Peruuta
OK
OK
OK
OK
MENU
Poistetaanko kaikki
Poistetaanko kaikki
valitut kuvat/äänet?
valitut kuvat/äänet?
Poistetaanko kaikki
valitut kuvat/äänet?