Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
132
4
Kuvi
en 
kat
se
lu
 j
a
 p
o
is
to
3
Valitse Z (Suojaa) 
nelitoimisäätimellä (
2345).
4
Paina 4-painiketta.
Esiin tulee näyttö, jossa voit valita [Yksi kuva/äänii] tai [Kaikki kuvat/
äänet].
5
Valitse nelitoimisäätimellä (23
[Yksi kuva/äänii].
6
Paina 4-painiketta.
Esiin tulee viesti [Suojaa tämän kuvan/äänen]. 
Mikäli haluat suojata jonkin toisen kuvan tai äänitiedoston, valitse se 
nelitoimisäätimellä (45).
7
Valitse nelitoimisäätimellä (23
[Suojaa].
8
Paina 4-painiketta.
Valittu kuva tai äänitiedosto on suojattu ja näyttöön palautuu kohdassa 
5 esitetty näkymä.
Suojaa muut kuva- tai äänitiedostot toistamalla vaiheet 5 – 8.
Poistu suojausasetuksista valitsemalla [Peruuta].
OK
OK
OK
MENU
Peruuta
Peruuta
Suojaa kuvat ja äänet
vahingossa poistamiselta.
Alustus hävittää tiedot
2/2
2/2
Suojaa
Suojaa
OK
Peruuta
Suojaa
Kaikki kuvat/äänet
Kaikki kuvat/äänet
Kaikki kuvat/äänet
OK
OK
OK
OK
Yksi kuva/äänii
Peruuta
Peruuta
Peruuta
Suojaa
Suojaa tämän kuvan/äänen
Suojaa tämän kuvan/äänen
Suojaa tämän kuvan/äänen
Poista suojaus
Peruuta
100
100-0017
0017
100-0017
OK
OK
OK
OK