Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
133
4
Kuvi
en 
kat
se
lu
 j
a
 p
o
is
to
1
Valitset [Kaikki kuvat/äänet] 
vaiheessa 5 (s.132).
2
Paina 4-painiketta.
3
Valitse nelitoimisäätimellä (23
[Suojaa].
4
Paina 4-painiketta.
Kaikki kuvat ja äänitiedostot on suojattu ja näyttöön palautuu 
kohdassa 1 esitetty näkymä.
5
Valitse nelitoimisäätimellä (23) [Peruuta] ja paina 4-
painiketta.
Katselutilan valikko avautuu uudelleen.
• Peruuta suojausasetus valitsemalla vaiheessa 7 [Poista suojaus].
• Suojatuissa kuva- ja äänitiedostoissa näkyy näkyy katselun aikana 
Y-kuvake.
Kaikkien kuvien ja äänitiedostojen suojaaminen
Suojatut kuvat ja äänitiedostot poistetaan, jos SD-muistikortti alustetaan 
(s.166).
Peruuta kaikkien kuvien ja äänitiedostojen suojaus valitsemalla 
vaiheessa 3 [Poista suojaus].
Kaikki kuvat/äänet
Yksi kuva/äänii
Yksi kuva/äänii
Yksi kuva/äänii
OK
OK
OK
OK
Peruuta
Peruuta
Peruuta
Suoj. kaikki kuvat/äänet
Suoj. kaikki kuvat/äänet
Suoj. kaikki kuvat/äänet
OK
OK
OK
OK
Suojaa
Poista suojaus
Peruuta