Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
134
4
Kuvi
en 
kat
se
lu
 j
a
 p
o
is
to
Kameran liittäminen AV-laitteisiin
Kameran mukana toimitetun AV-kaapelin (I-AVC116) avulla voi tallentaa 
ja katsella kuvia laitteella, jossa on videotuloliitin, kuten esimerkiksi 
televisiolla.
1
Katkaise virta AV-laitteesta ja kamerasta.
2
Kohdista AV-kaapelin }-merkintä ja kameran 
4
-merkintä ja kytke kaapeli PC/AV-liitäntään.
3
Kytke AV-johdon päät AV-laitteen video- ja 
audioliitäntään.
Jos käytät stereoäänilaitetta, liitä äänikaapeli L-liittimeen (valkoinen).
4
Kytke AV-laitteen virta.
Jos laite, johon kamera on kytketty, ja laite, jolla kuvia katsellaan, ovat 
kaksi eri laitetta, kytke molempien laitteiden virta.
Jos katselet kuvia AV-laitteessa, jossa on useita videoliitäntöjä (kuten 
televisiosta), katso lisätietoja kyseisen laitteen käyttöohjeesta ja valitse 
videoliitäntä, johon kamera on kytketty.
5
Kytke kameraan virta.
VIDEO
AUDIO
(L)       (R)
PC/AV-
liitäntä
Kel-
tainen
Valkoi-
nen
Ulkoinen 
tuloliitäntä