Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
135
4
Kuvi
en 
kat
se
lu
 j
a
 p
o
is
to
• Maasta tai alueesta riippuen kuvien ja äänitiedostojen toisto ei 
välttämättä onnistu, jos videon lähtösignaalin esitysmuoto on eri kuin 
maassa/alueella käytetty. Jos näin käy, muuta videon lähtösignaalin 
esitysmuodon asetusta (s.175).
• Kameran näyttö sammuu ja äänenvoimakkuutta ei voida säätää 
zoompainikkeella, kun kamera on kytkettynä AV-laitteeseen.
AV-laitteistoon kytketyn kameran kuvatiedostot toistetaan tavallisella 
resoluutiolla. Jos haluat katsoa M (1280×720, 30 kuvaa/s) ja F 
(1280×720, 15 kuvaa/s) -asetuksilla tallennettua liikkuvaa kuvaa HDTV-
tilassa, siirrä tiedostot toistettaviksi tietokoneelle (s.183).