Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
138
5
Kuvi
en m
uokkaam
in
en j
tu
lo
st
am
in
en
Kuvien muokkaaminen
Muuttamalla valitun kuvan pikselimäärää voit pienentää tiedostokokoa 
alkuperäisestä. Kun käytät tätä toimintoa, voit jatkaa kuvien ottamista, 
vaikka SD-muistikortti olisi täynnä, koska kuvat pienentyvät ja uudet 
kuvat tallentuvat alkuperäisten kuvien päälle ja muistiin tulee lisätilaa.
1
Valitse nelitoimisäätimellä (45Q-tilassa kuva, jonka 
koon haluat muuttaa.
2
Paina nelitoimisäädintä (3).
Katselutilan valikko tulee näkyviin.
3
Valitse nelitoimisäätimellä 
(
2345n (Muuta kokoa).
4
Paina 4-painiketta.
Tallennettavan pikselimäärän valintanäkymä avautuu.
5
Valitse nelitoimisäätimellä (45
tallennettavien pikseleiden määrä.
Kuvakoon muuttaminen (Koon muuttaminen)
• Pikseliasetuksella l (3216×3216) / h (1920×1080) otettujen 
kuvien ja elokuvien kokoa ei voida muuttaa.
• Et voi valita alkuperäisen kuvan resoluutiotasoa parempaa 
resoluutiota.
Muuta kokoa
Muuta kokoa
OK
OK
OK
MENU
Peruuta
Peruuta
Muuta kokoa
OK
Peruuta
Muuttaa pikselimäärää
tiedoston pienentämiseksi
1/2
1/2
Tallenn. piks.
MENU
Peruuta
Peruuta
OK
OK
OK
7
M