Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
139
5
Kuvi
en m
uokkaam
in
en j
tu
lo
st
am
in
en
6
Paina 4-painiketta.
Kuvan korvaamisen vahvistusikkuna tulee näkyviin.
Mikäli valittu kuva on suojattu, muokattu kuva tallennetaan uutena 
kuvana eikä vahvistusnäkymä avaudu.
7
Valitse nelitoimisäätimellä (23
[Korvaa] tai [Tallenna nimellä].
8
Paina 4-painiketta.
Kuva, jonka kokoa on muutettu, tallennetaan.
Voit poistaa kuvasta haluamasi kohdan ja tallentaa muutetun kuvan 
uutena kuvana.
1
Valitse nelitoimisäätimellä (45Q-tilassa kuva, jota 
haluat rajata.
2
Paina nelitoimisäädintä (3).
Katselutilan valikko tulee näkyviin.
3
Valitse nelitoimisäätimellä 
(
2345o (Rajaus).
Kuvien rajaaminen
Pikseliasetuksella l (3216×3216) / h (1920×1080) otettuja kuvia 
ja elokuvia ei voida rajata.
OK
OK
OK
OK
Korvaa
Tallenna nimellä
Peruuta
Korvataanko alkuperäinen
kuva?
Korvataanko alkuperäinen
kuva?
Korvataanko alkuperäinen
kuva?
Rajaus
Rajaus
Rajaus
Voit rajata kuvan halua-
masi kokoiseksi. Kuva tal-
lennetaan uudella nimellä
1/2
1/2
OK
OK
OK
MENU
Peruuta
Peruuta
OK
Peruuta