Pentax Optio S1 Operating Guide (fi)

Download
146
5
Kuvi
en m
uokkaam
in
en j
tu
lo
st
am
in
en
Voit korjata kuvia, joissa kohteen silmät näkyvät salamavalon takia 
punaisina.
1
Valitse nelitoimisäätimellä (45Q-tilassa korjattava 
kuva.
2
Paina nelitoimisäädintä (3).
Katselutilan valikko tulee näkyviin.
3
Valitse nelitoimisäätimellä 
(
2345Z (Punasilm. korjaus).
4
Paina 4-painiketta.
Kuvan korvaamisen vahvistusikkuna tulee näkyviin.
Mikäli valittu kuva on suojattu, muokattu kuva tallennetaan uutena 
kuvana eikä vahvistusnäkymä avaudu.
5
Valitse nelitoimisäätimellä (23
[Korvaa] tai [Tallenna nimellä].
6
Paina 4-painiketta.
Kamera tallentaa käsitellyn kuvan.
Punasilmäisyyden vähennystoiminto
Punasilmäisyyden vähennystoimintoa voidaan käyttää vain tällä 
kameralla otetuissa kuvissa. Punasilmäisyyden korjaustoimintoa ei 
voida käyttää elokuvissa tai kuvissa, joissa punaisia silmiä ei näy 
kamerassa. Virheilmoitus ilmestyy näyttöön vaiheessa 4.
Voit poistaa punasilmäi-
syyttä. Kuvien kunnosta
riippuen ei aina toimi
1/2
1/2
Punasilm. korjaus
Punasilm. korjaus
Punasilm. korjaus
OK
OK
OK
MENU
Peruuta
Peruuta
OK
Peruuta
OK
OK
OK
OK
Korvaa
Tallenna nimellä
Peruuta
Korvataanko alkuperäinen
Korvataanko alkuperäinen
kuva?
kuva?
Korvataanko alkuperäinen
kuva?